Item Infomation


Title: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, HÀ NỘI
Authors: GS.TS. Lê Thị Quý
Keywords: Bộ môn công tác xã hội | Hợp tác quốc tế
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Ngành CTXH là một ngành mới của Việt Nam trong khi ở nhiều nước đã có từ hơn 100 năm trước. Do đó nhu cầu hợp tác, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa đại học Thăng Long với các nước đã trở nên cấp thiết. Nhận thức được điều đó nên ngay từ cuối năm 2013, Bộ môn CTXH đã đặt nhiệm vụ cho mình phải mở rộng hợp tác quốc tế, tận dụng các kênh đa dạng để kết nối với các trường, các khoa CTXH của nhiều nước. Trước hết, Bộ môn đã làm thủ tục đăng ký thành viên chính thức của hai tổ chức lớn về đào tạo CTXH trên thế giới là Hiệp hội các trường đào tạo CTXH thế giới (IASSW) và Hiệp hội các trường đào tạo CTXH Châu Á Thái Bình Dương (APASSW). Với tư cách là phó chủ tịch hiệp hội CTXH Việt Nam, trưởng bộ môn CTXH trường Thăng Long đã giúp cho 4 bộ môn CTXH của các trường đại học Việt Nam thành thành viên chính thức của IASSW . Đó là các trường: Đại học Thăng Long, Đại học KHXH và Nhân văn Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học khoa học Huế
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3792
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: