Item Infomation


Title: VẤN ĐỀ THAM NHŨNG VÀ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TẠI HỒNG KONG
Authors: Nguyễn Duy Tùng
Keywords: Hồng kong | Tham nhũng | Hối lộ | Đút lót
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Bài viết tập chung đưa ra những khái niệm cơ bản, quan điểm về đạo đức công vụ, tham nhũng và một vài khía cạnh, biến thể của vấn đề tham nhũng hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra tham khảo mô hình phòng chống tham nhũng hiệu quả của Hồng Kong - Quốc gia có có tỷ lệ tham nhũng thấp, bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả cao.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3791
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00058- Vấn đề tham nhũng và mô hình phòng chống tham nhũng tại Hồng Kong.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 430,62 kB

    • Format : Adobe PDF