Item Infomation


Title: Y tế dự phòng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean: cơ hội và thách thức
Authors: PGS.TS Đào Xuân Vinh
PGS.TS Hồ Minh Lý
TS.BS Phạm Hồng Hải
Keywords: Y tế dự phòng | Phòng bệnh | Hội nhập ASEAN
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích số liệu thứ cấp, các văn bản của Nhà nước để phân tích thành tựu khó khăn và thách thức của y tế dự phòng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3777
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: