Item Infomation


Title: Thực trạng Stress của sinh viên điều dưỡng năm thứ 2 và 3 Trường Đại học Thăng Long năm 2015 và một số yếu tố liên quan.
Authors: Vũ Dũng
PGS.TS. Nguyễn Bạch Ngọc
Lê Thu Hiền
Keywords: Căng thẳng tâm lý | Streess | Sức khỏe thể chất | Tinh thần
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài đánh giá thực trạng stress của sinh viên cũng như tìm hiểu các yếu tố liên quan đến thực trạng này, nghiên cứu tiến hành mô tả cắt ngang có phân tích trên 153 sinh viên Điều dưỡng hệ chính quy năm thứ 2 và thứ 3 tại trường. Đại học Thăng Long trong năm học 2014-2015.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3773
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

765

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: