Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giày Hải Dương
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
Authors: Nguyễn Minh Chiến
Advisor: GS.TS: Nguyễn Khắc Minh
Keywords: Hiệu quả | Quản trị | Nguồn nhân lực | Giày | C00401
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản trị nguồn nhân lực; đánh giá thực trạng công tác quản lý và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giày Hải Dương
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3239
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00192_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 366,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00192.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF