Item Infomation


Title: Mở rộng tín dụng hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng)
Authors: Nguyễn Thị Tuyết
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Quy
Keywords: C00114 | Mở rộng tín dụng | Hộ sản xuất | Ngân hàng nông nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Vận dụng những lý luận cơ bản và những dặc trưng của tín dụng hộ sản xuất để phân tích đánh giá thực trạng việc đầu tư cho vay Hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phúc Thọ. Đễ xuất giải pháp kiền nghị nhằm mở rộng vốn đầu tư cho các hộ sản xuất
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3199
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00080_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 700,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00080.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF