Item Infomation


Title: Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người nhà người bệnh điều trị nội trú tại khoa ngoại tổng hợp.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Việt Hằng
Advisor: TS. Lê Thị Tài
Keywords: Y tế công cộng | Điều trị nội trú
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: - Mô tả Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người nhà người bệnh điều trị nội trú tại khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến hài lòng của các đối tượng đc nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3148
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01074- C01104- Nguyen Thi Viet Hang_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01074- C01104- Nguyen Thi Viet Hang.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 33,05 MB

  • Format : Adobe PDF