Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hoạt động tiêm chủng mở rộng cho trẻ em tại quận Thanh Xuân thành phố Hà nội năm 2017.
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Advisor: PGS.TS. Hồ Thị Minh Lý
Keywords: Tiêm chủng mở rộng | Trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3146
Appears in CollectionsY tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00470_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 716,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00470.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF