Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố thúc đẩy đến phát triển nhân lực y tế thuộc trung tâm y tế huyện Sóc Sơn
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Mai Thu
Advisor: TS. Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Y tế công cộng | Nhân lực y tế | C00568
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3144
Appears in CollectionsY tế công cộng
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00464_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 718,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00464.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF