Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành đến phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội năm 2017 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Đình Sử
Advisor: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Keywords: Sốt xuất huyết Dengue | Phòng chống
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3140
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00448_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 616,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00448.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF