Item Infomation


Title: Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viên Tai Mũi Họng Trung ương năm 2017.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Bùi Đức Hiển
Keywords: Điều trị nội trú | Người bệnh
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3139
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00439_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 644,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00439.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF