Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế, học viên và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Trung ương quân đội 108, năm 2017.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Mai Hương
Advisor: PGS.TS. Kiều Chí Thành
Keywords: Nhiễm khuẩn | Nhân viên y tế | Học viên
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3136
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00423_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 621,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00423.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF