Item Infomation


Title: Thực trạng hệ thống y tế cơ sở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2015
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Cung Thị Quỳnh Hoa
Advisor: PGS.TS.Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Thực trạng | Hệ thống y tế | Quận Hai Bà Trưng | C00300
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng nhân lực y tế và cơ hội phát triển chuyên môn của cán bộ Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng năm 2015, một số hoạt động của y tế cơ sở quận Hai Bà Trưng, trong 3 năm 2013- 2015 và kết quả thực hiện một số văn bản liên quan hoạt động y tế cơ sở.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3134
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00290_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 620,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00290.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF