Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên năm 2016
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Mạnh Tuân
Advisor: PGS.TS.Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Thực trạng | Sức khỏe sinh sản | Sinh viên | C00315
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng kiến thức thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên năm thứ nhất và năm cuối trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên năm 2016. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và sức khỏe sinh sản của đối tượng nghiên cứu
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3133
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

155

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00286_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 782,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00286.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF