Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên năm 2016
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Vũ Hồng Núi
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân Vinh
Keywords: Thực trạng | Phòng chống HIV/AIDS | Sinh viên | Thái độ | C00316
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV/AIDS của sinh viên năm thứ nhất và năm cuối trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên năm 2016. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV/AIDS của đối tượng nghiên cứu
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3131
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

91

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00283_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 975,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00283.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF