Item Infomation


Title: Thực trạng và các số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi sinh vật trong không khí tại các phòng mổ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2015
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Phạm Ngọc Tâm
Advisor: TS. Đinh Vạn Trung
Keywords: Thực trạng | Ô nhiễm vi sinh vật | Không khí | Phòng mổ | C00254
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng và các số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi sinh vật trong không khí tại các phòng mổ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2015. Xác định một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi sinh vật trong không khí tại các phòng mổ được nghiên cứu
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3130
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00282_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 537,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00282.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF