Item Infomation


Title: Thực trạng tiêm chủng ở trẻ dưới một tuổi và kiến thức thái độ, thực hành của bà mẹ về phản ứng sau tiêm chủng tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2015
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Đinh Thị Lệ Quyên
Advisor: TS. Phạm Ngọc Hùng
Keywords: Tiêm chủng | Trẻ dưới 1 tuổi | Phản ứng | Sau tiêm chủng | C00307
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng về tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi tại thị trấn Quy Đạ, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2015. Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành của bà mẹ về phản ứng sau tiêm chủng tại địa phương này
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3128
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00279_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 693,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00279.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF