Item Infomation


Title: Tình hình tạm ngừng hoạt động và giải thể doanh nghiệp tại VN
Other Titles: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19_0001
Authors: Nguyễn Đình Tài
Hoàng Thanh Tuấn
Keywords: Covid-19, Doanh nghiệp, Giải thể
Issue Date: 2021
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2988
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: