Search

Search Results

Results 1-10 of 66 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Thị Hải; Ths. Bùi Cẩm Phượng (2015)

 • Du lịch dựa vào cộng đồng là một hướng tiếp cân mới. Trong đó sự tham gia của cộng đồng như một đối tác của ngành du lịch, một yêu cầu phát triển mới nhằm đảm bảo sự cân bằng về lợi ích giữa các bên tham gia. Xã Lát huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển Du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, người dân ở đây hoàn toàn thụ động khi tham gia vào hoạt động du lịch và không có vai trò quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch chung trên địa bàn của họ. Bài viết này, dựa vào hiện trang và tiềm năng ở xã Lát để đưa ra một vài giải pháp nhằm phát triển du lịch.

 • -


 • Authors: Ths. Đinh Diệu Trang (2015)

 • Nghiên cứu này được tiến hành tại đại học Thăng Long với đối tượng là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Mục tiêu của nghiên cứu là giúp sinh viên chuyên ngữ cải thiện khả năng đọc hiểu và thái độ đối với môn đọc và việc đọc tiếng Anh nói chung. Vì vậy, tác giả đã xem xét đánh giá tác động của việc đọc các bài báo dành cho người bản ngữ đối với việc đọc của sinh viên trong một chương trình đọc báo. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả trình bày các đặc điểm, nội dung của chương trình đọc báo, các công cụ thu thập dữ liệu, các đặc điểm về đối tượng nghiên cứu, kết quả cuối cùng, thảo luận và kết luận. Đối tượng nghiên cứu gồm có 29 sinh viên trong học kỳ thứ 4 tại trường đại học Thăng Long. Công cụ thu thập dữ liệu gồm có phỏng vấn, bảng câu hỏi, bài kiểm tra. Các dữ li...

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới về tiếp cận dịch vụ ngân hàng (DVNH). Các nghiên cứu này cho thấy tiếp cận DVNH chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, với các mức độ khác nhau, tựu lại có những nhân tố chính sau: (1) Đặc điểm của khách hàng như quy mô hộ gia đình, giới tính, trình độ học vấn, độ tuổi, vùng, miền, khoảng cách địa lý, nghề nghiệp, thu nhập - chi tiêu, mối quan hệ với ngân hàng; (2) Đặc điểm của ngân hàng như mạng lưới hoạt động, mạng lưới thông tin, thủ tục và điều kiện sử dụng dịch vụ, lợi thế của từng loại hình ngân hàng, mức độ đa dạng hóa sản phẩm đối với nhóm khách hàng. Trên cơ sở tổng hợp đó, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm mà hệ thống ngân hàng Việt Nam cần học hỏi để đảm bảo gia tăng tiếp cận DVNH.

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Quang Đông (2015)

 • Mục đích của công trình này là xét một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa trong miền hình dải bằng phương pháp sử dụng biến đổi tích phân Fourier. Đã thiết lập được các định lý tồn tại và duy nhất nghiệm, cũng như tính trơn của nghiệm các bài toántrong các không gian Sobolev thích hợp.

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Đức Thắng; TS. Trần Vĩnh Đức (2015)

 • Bài báo này mô tả phương pháp sinh ngẫu nhiên các số nguyên tố mạnh để sử dụng trong các hệ mật mã công khai và chữ ký số dựa trên RSA. Cụ thể, thuật toán Rabin- Miller và thuật toán Gordon sẽ được trình bày một cách chi tiết.

 • -


 • Authors: Nguyễn Thi Lan Phương (2015)

 • Bài nghiên cứu này cung cấp một cách nhìn về cách giải quyết các cụm danh từ trong một số chương từ tác phẩm “Kiêu Hãnh và Định Kiến” của tác giả Jane Austen trong các bản dịch tiếng Việt dưới ánh sáng của Ngữ pháp Chức năng Hệ thống. Công trình khám phá và mô tả cấu trúc cụm danh từ trong tác phẩm gốc, đồng thời phân tích cụm danh từ trong tác phẩm này và những c ụm từ tương đương trong hai bản dịch tiếng Việt của Diệp Minh Tâm và Thu Trinh. Những kết quả của bài nghiên cứu này tiết lộ những điểm tương đồng và khác biệt trong cách xử lí cụm danh từ của hai dịch giả trên. Dựa vào những đánh giá này, tác giả đưa ra một vài đề xuất đối với những dịch giả muốn thử sức với kiệt tác văn học bền vững cùng thời gian này.

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Vân Khánh (2015)

 • Bài viết bàn một cách ngắn gọn về hành động yêu cầu (requests) trong tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt, và về việc sử dụng hành động lời nói này trong dạy và học tiếng Anh giao tiếp như thế nào. Cơ sở lý thuyết về hành động yêu cầu (requests) và cấu trúc cũng như chức năng của nó là dữ liệu thứ cấp được thu thập, tổng hợp từ các tài liệu của các nhà khoa học đi trước. Dựa trên cơ sở lý thuyết này, một số ví dụ trong các tác phẩm văn học song ngữ Anh-Việt được viện dẫn nhằm minh họa cho các cấu trúc nêu trên. Ý nghĩa thực tiễn của bài viết là mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trên lớp, giúp người dạy và người học có được cách hiểu và dùng đúng về hành động yêu cầu trong tiếng Anh và tiếng Việt.

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Thùy Linh (2015)

 • Giảng dạy chữ Hán luôn là một trong những nội dung quan trọng trong việc giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên, đặc biệt là đối với sinh viên Việt Nam đã quen với việc sử dụng hệ thống phiên âm la tinh. So với một số ngôn ngữ khác, chữ Hán là kiểu chữ tượng hình, biểu ý chính vì vậy nó tương đối khó viết lại khó nhớ. Thông thường việc dạy chữ Hán cho sinh viên chủ yếu là những sinh viên ở giai đoạn sơ cấp. Chính vì vậy trong phạm trù bài viết này, chúng tôi đề cập đến việc khảo sát nội dung, tình hình học và dạy chữ Hán kì đầu tiên năm thứ nhất của bộ môn ngôn ngữ Trung Quốc trường đại học Thăng Long, từ đó đưa ra những kiến nghị giảng dạy có liên quan.

 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Đông Nam Á sẽ bước vào kỷ nguyên hội nhập với sự thống nhất về không gian kinh tế mới. Các vấn đề về Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng đang được đặt ra với bản thân nội hàm của nó. Trong giai đoạn chuyển tiếp và phát triển ổn định sau này vấn đề mới nổi lên là di dân và doanh nghiệp xã hội.. Bài báo phân tích các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để thể hiện đúng đắn nhất tâm thế hợp lý cho hội nhập hiện nay.