Search

Search Results

Results 61-66 of 66 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: Ths. Ngô Thị Quyên (2015)

 • Mục tiêu của bài viết là xem xét tác động của các nhân tố vĩ mô như chính sách thuế, lạm phát, lãi suất và điều kiện thị trường vốn có tác động như thế nào đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần (CTCP) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN). Nghiên cứu sử dụng số liệu của 150 CTCP niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) T.p Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2013, đây là giai đoạn có sự thay đổi luật thuế thu nhập cá nhân và nhiều biến động về trạng thái nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi của chính sách thuế và điều kiện kinh tế vĩ mô đã có tác động tích cực đến quyết định xây dựng chính sách cổ tức của các công ty.

 • -


 • Authors: Ths. Vũ Kim Lan; Ths. Đoàn Thị Hồng Nhung (2015)

 • Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Do đó, hoạt động xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo và tiêu dùng nội bộ ngày càng trở nên phổ biến trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.Chính vì vậy, chế độ kế toán cũng đã ban hành các quy định về hạch toán những loại nghiệp vụ này.Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn vẫn còn một số điểm chưa cụ thể, rõ ràng và đầy đủ đối vớicách xử lý các nghiệp vụ này. Bên cạnh đó, khi so sánh phương pháp hạch toán các nghiệp vụ này theo thông tư 200/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 với các thông tư mới ban hành về thuế GTGT của Bộ Tài chính cũng chưa có sự đồng nhất. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin trình bày những vấn đề còn vướng mắc tại các doanh...

 • -


 • Authors: Ths. Vương Thị Thanh Trì; Ths. Vũ Lệ Hằng; Ths. Nguyễn Hồng Nga (2015)

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá sự tác động của đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đến hiệu quả và năng suất các doanh nghiệp ngành chế tạo kim loại Việt Nam. Nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp cận, một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với dữ liệu ngành chế tạo kim loại từ năm 2000-2012 trên cơ sở phân tích năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) ước lượng được theo phương pháp bán tham số, nghiên cứu đánh giá tác động lan tỏa theo chiều ngang và kênh lan tỏa theo chiều dọc của FDI đã được xây dựng trên phạm vi toàn quốc với cả dữ liệu chéo và dữ liệu mảng. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng các doanh nghiệp FDI ngành chế tạo kim loại Việt Nam không có tác động tích cực lên hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp nội địa trong ngành, thể hiện ở các hệ số biến lan tỏa ngang...

 • -


 • Authors: GS.TS Nguyễn Khắc Minh; Ths. Phạm Anh Tuấn (2015)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét hội tụ theo tỉnh của TFP công nghiệp dưới ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tiếp cận kinh tế lượng không gian. Việc kiểm soát tác động cố định cho phép chúng tôi tách tác động của phụ thuộc không gian (hay tác động lẫn nhau về không gian) từ tác động của không thuần nhất theo không gian và ảnh hưởng của các biến bị bỏ sót để nghiên cứu quá trình hội tụ TFP công nghiệp theo tỉnh. Kết quả ước lượng đã chỉ ra rằng tốc độ hội tụ thu được bằng việc sử dụng mô hình độ trễ không gian và sai số không gian là thấp hơn so với tốc độ hội tụ trong mô hình cổ điển.

 • -


 • Authors: Ths. Lê Thanh Nhàn; Ths. Nguyễn Thị Tuyết (2015)

 • Chuyển giá là một hoạt động đã và đang diễn ra ở Việt Nam nhiều năm nay, gây tổn hại không nhỏ cho nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên ngăn chặn chuyển giá vẫn là một vấn đề nan giải đối với các cơ quan quản lý. Hiện nay, hoạt động chuyển giá không chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp nước ngoài mà còn xuất hiện ở cả các doanh nghiệp trong nước (còn được gọi là chuyển giá nội địa). Hoạt động chuyển giá nội địa diễn ra ngày càng phổ biến và dưới nhiều hình thức khác nhau gây khó khăn cho cơ quan thuế. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng và làm giảm nguồn thu thuế của nhà nước. Từ việc phân tích luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và thực tế một số trường hợp chuyển giá của các doanh nghiệp nội địa trong thời gian vừa qua, bài báo tập trung bàn luận về thực t...

 • -


 • Authors: Ths. Tô Hoài An (2015)

 • Mục đích của bài nghiên cứu này để điều tra cách sử dụng các chiến lược đọc hiểu của sinh viên có năng lực đọc khá và sinh viên có năng lực đọc trung bình tại trường Đại học Thăng Long. Thông qua hai mức độ đọc của sinh viên, tác giả sẽ biết được những chiến lược đọc hiểu nào sinh viên thường sử dụng và sự khác nhau về năng lực đọc của hai nhóm sinh viên. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đưa ra những gợi ý giúp việc giảng dạy kỹ năng đọc hiểu có hiệu quả hơn.