Search

Search Results

Results 31-40 of 66 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Có thể nói thực trạng kinh tế, dân trí vùng miền núi phía Bắc (MNPB) chậm phát triển chưa tương xứng vị trí địa – chính trị. Nhu cầu hình thành Trung tâm đào tạo y tế mạnh đang rất cấp bách ở Tây Bắc. Bài báo đề cập chủ yếu Bài toán đổi mới NLYT MNPB, làm rõ triết lý Giáo dục - Đào tạo: đi từ nền GD trang bị kiến thức chuyên môn sang nền GD chỉ dạy kiến thức chuyên môn Cơ bản ở mức tối thiểu. Đồng thời với bài toán này có Bài toán về nhân lực y tế và Bài toán về chất lượng NLYT. Bài báo chỉ rõ hướng đi của đổi mới thể hiện ở tiêu chí: Vì miền núi, của miền núi và cho miền núi. Đồng thời bài báo cũng đưa ra một số kiến nghị quan trọng.

 • -


 • Authors: PGS.TS Đồng Xuân Ninh (2015)

 • Để gây thanh thế và thực hiện các tham vọng của mình, nhiều cường quốc kinh tế trên thế giới đã chạy đua phá giá đồng tiền – khơi nguồn cho cuộc chiến tiền tệ. Bài viết nhằm giới thiệu khái quát 3 phần: (1) Bản chất và sự xuất hiện của chiến tranh tiền tệ; (2) Những thách thức và hậu quả của chiến tranh tiền tệ đối với các nền kinh tế thế giới; (3) Sự phản ứng và trả đũa của các quốc gia. Trong đó, bài viết đặc biệt nhấn mạnh sự phản ứng nhanh, linh hoạt và có hiệu quả của NHNN Việt Nam. Đã chủ động điều chỉnh đồng thời vừa tăng tỷ giá liên ngân hàng và vừa nới rộng biên độ tỷ giá sau khi Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ. Nhờ đó, tỷ giá VND có đủ khả năng ứng phó với những bất lợi xảy ra, bảo đảm sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ và khả năng cạnh tranh của Việt Nam.<...

 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Công tác công đoàn là hoạt động đoàn thể rất quan trọng trong các cơ quan hành chính, không riêng gì doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của xã hội có nhiều mặt của hoạt động này đã thay đổi và cần có sự nắm bắt định hướng hoạt động đó để nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện mới. Bài báo phân tích dựa trên các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để có thể thể hiện đúng đắn nhất vị trí thích hợp cho hoạt động công đoàn hiện nay.

 • -


 • Authors: Nguyễn Minh Hòa (2015)

 • Khái niệm hàm băm đã xuất hiện từ lâu trong lĩnh vực máy tính. Nó ánh xạ một xâu nhị phân (văn bản, hình ảnh, âm thanh,...) có độ dài bất kỳ thành một xâu có độ dài cố định. Bản chất của mã băm có thể coi như “dấu vân tay” của một văn bản. Nhờ có nó ta có thể đảm bảo rằng một văn bản là chính xác và không bị sửa đổi. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hàm băm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như quân sự, truyền tin, xác thực... Với mong muốn làm chủ mã nguồn, làm chủ chương trình, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu và cài đặt hàm băm SHA-256 phục vụ cho đề tài Xây dựng hệ thống chữ ký số cho trường Đại học Thăng Long. Trong bài báo sẽ mô tả chi tiết về hàm băm này.

 • -


 • Authors: Ths. Lê Thị Hà Thu (2015)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên tăng trưởng năng suất của các doanh nghiệp ngành Nông – lâm – thủy sản của Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp bán tham số để tránh tính chệch, đồng thời nhờ đó có thể dự báo nhân tố năng suất tổng hợp TFP. Bảng I-O 2007 được sử dụng để cấu trúc mối liên hệ giữa các doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI thông qua ảnh hưởng lan tỏa ngang và lan tỏa dọc của FDI lên các doanh nghiệp nội địa. Với dữ liệu của ngành nông nghiệp từ năm 2000 đến 2012, tác giả đã ước lượng tác động của FDI lên TFP và so sánh tác động của FDI lên TFP. Kết quả của nghiên cứu này là có bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng lan toả của FDI lên tăng trưởng năng suất của các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp Việt Nam.<...

 • -


 • Authors: Ths. Mai Thanh Thủy (2015)

 • Thông tư 200/2014/TT- BTC – “Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp” do Bộ tài chính ban hành để thay thế Quyết định 15/2006/QĐ- BTClà hoàn toàn kịp thời và đáp ứng được nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Điểm nổi bật nhất trong Thông tư 200/2014/TT- BTC là việc bổ sung và hoàn thiện các nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Những thay đổi này được đánh giá là tôn trọng bản chất hơn hình thức, góp phần làm tăng tính chính xác của thông tin trên các báo cáo tài chính. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến những điểm mới trong ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán và cho thuê bất động sản theo Thông tư 200/2014/TT- BTC, một trong những lĩnh vực đang được giới đầu tư và các doanh nghiệp bất động sản hết sức quan tâm.

 • -


 • Authors: GS.TS Trần Vũ Thiệu (2015)

 • Báo cáo đề cập tới bài toán tối ưu hai cấp có dạng: (BPP) min {F(x, y) | x ∈ X, G(x, y) ≤ 0, y ∈ argmin {f(x, y) | y ∈ Y, g(x, y) ≤ 0}}, trong đó X ⊆ » n , Y ⊆ » m , F, G, f, g : » n+m → » . Đây là một bài toán qui hoạch toán học theo hai nhóm biến x ∈ » n , y ∈ » m và trong ràng buộc của bài toán này, y là nghiệm của bài toán tối ưu thứ hai (với y là véctơ biến và x là vectơ tham số). Bài toán tối ưu hai cấp hiện đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, do ý nghĩa khoa học và khả năng ứng dụng của bài toán. Bài này trình bày nội dung, nguồn gốc của bài toán tối ưu hai cấp, các tính chất đáng chú ý của bài toán, đặc biệt lưu ý tới trường hợp riêng quan trọng là bài toán tối ưu hai cấp tuyến tính. Cuối cùng, báo cáo nêu một số hướng ứng dụng của tối ưu hai cấp trong kinh tế, phâ...