Item Infomation


Title: Thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh Viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2020.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Bệnh viện)
Authors: Bùi Minh Tâm
Advisor: TS. Vũ Ngọc Hà
Keywords: Quản lý bệnh viện | Văn hóa an toàn người bệnh | C01437
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2020.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2762
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01319_C01437_Bui Minh Tam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 556,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01319_C01437_Bui Minh Tam.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF