Item Infomation


Title: Kiến thức và nhu cầu đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế tại một số cơ sở thẩm mỹ tư nhân tại Hà nội.
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Cao Xuân Ngọc
Advisor: GS.TS.Trần Quốc Kham
Keywords: Quản lý bệnh viện | Kiểm soát nhiễm khuẩn | C01427
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế tại một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội năm 2020. Nhu cầu đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế một cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2760
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01307_C01427_Cao Xuan Ngoc_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 450,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01307_C01427_Cao Xuan Ngoc.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF