Item Infomation


Title: Đánh giá kết quả điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng ở người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại khoa phục hồi chức năng bệnh viện 19-8 năm 2020.
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Phạm Thị Thu Hiền
Advisor: GS.TS.Đào Văn Dũng
Keywords: Quản lý bệnh viện | Người bệnh thoát vị đĩa đệm | C01462
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chuẩn đoán hình ảnh ở người thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại khoa phục hồi chức năng bệnh viện 19-8 năm 2020. Phân tích kết quả điều trị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng liên quan đến sự hài lòng và đặc điểm lâm sàng của người thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại khoa phục hồi chức năng bệnh viện 19-8 năm 2020.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2759
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01306_C01462_Pham Thi Thu Hien_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 992,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01306_C01462_Pham Thi Thu Hien.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF