Item Infomation


Title: Thực trạng quản lý dược và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình Dương, năm 2019.
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Bùi Quang Huy
Advisor: TS.BS.Võ Thị Kim Anh
Keywords: Quản lý bệnh viện | Quản lý dược | C01448
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng quản lý dược tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình Dương năm 2019. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dược tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình Dương .
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2758
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01305_C01448_Bui Quang Huy_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 622,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01305_C01448_Bui Quang Huy.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF