Item Infomation


Title: Nguồn lực và hoạt động khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương năm 2013-2016-2019.
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Trần Phương Lý
Advisor: GS.TS. Trương Việt Dũng
Keywords: Quản lý bệnh viện | Hoạt động khám chữa bệnh | C01452
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả nguồn lực của Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương năm 2013-2016-2019. Phân tích hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến nguồn lực Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương năm 2013-2016-2019.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2757
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01304_C01452_Tran Phuong Ly_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 472,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01304_C01452_Tran Phuong Ly.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF