Item Infomation


Title: Đánh giá sự hài long Và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ngoại trú tại trung tâm y tế thủ dầu một t tỉnh Bình Dương năm 2020.
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Advisor: TS. BS. Trần Văn Tiến
Keywords: Quản lý bệnh viện | Điều trị ngoại trú | C01447
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Trung tâm y tế Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương năm 2020.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2755
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01287- C01447- Nguyen Thi Thanh Hoa- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 671,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01287- C01447- Nguyen Thi Thanh Hoa- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF