Item Infomation


Title: Phân loại bệnh nhân cấp cứu chấn thương và kết quả theo dõi chăm sóc trong 48 giờ đầu tại khoa khám bệnh,bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, năm 2020
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Phí Thị Mai Chi
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng
Keywords: Điều dưỡng | Bệnh nhân cấp cứu chấn thương | C01267
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Phân loại bệnh nhân cấp cứu chấn thương tại khoa khám bệnh, bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đánh giá kết quả theo dõi chăm sóc trong 48 giờ đầu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2689
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01290_C01267_Phi Thi Mai Chi_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 6,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01290_C01267_Phi Thi Mai Chi.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF