Item Infomation


Title: Thực trạng an toàn thực phẩm của chợ hòa ngãi, thanh hà, thanh liêm,Hà nam năm 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Đinh Văn Hùng
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | C01388
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá việc thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của chợ và điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thực phẩm theo 8 ngành hàng tại chợ Hòa Ngãi, Thanh Hà, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam năm 2020.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2688
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • LVCH.01284- Dinh Van Hung- TT.pdf
      Restricted Access
  • Giới thiệu
    • Size : 3,06 MB

    • Format : Adobe PDF