Item Infomation


Title: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên người bệnh khoa hồi sức tích cực bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 năm 2020.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: TS. BS. Phạm Đức Minh
Keywords: Điều dưỡng | Dinh dưỡng của người bệnh | C01305
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện TƯQĐ 108 năm 2020. Phân tích diễn biến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trong tuần đầu điều trị và một số yếu tố liên quan.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2664
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01260- C01305- Nguyen Thi Thu Hien- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 592,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01260- C01305- Nguyen Thi Thu Hien- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF