Item Infomation


Title: Phát triển nghề công tác xã hội trong bệnh viện cấp cơ sở ( nghiên cứu bệnh viện đa khoa Đồng Hới tỉnh Quảng Bình)
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp ngành: Công tác xã hội )
Authors: Trương Thị Huyền Trang
Advisor: GS. TS. Đặng Cảnh Khanh
Keywords: Công tác xã hội | Công tác xã hội trong bệnh viện | C10376
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2647
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01309_C10376_Truong Thi Huyen Trang_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01309_C10376_Truong Thi Huyen Trang.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,64 MB

  • Format : Adobe PDF