Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • magazine


  • Authors: Lê Thị Thúy Hiền; Nguyễn Thị Bạch Yến; Dương Hồng Lý; Hồ Thị Kim Thanh (2020)

  • Chi phí điều trị đái tháo đường typ 2 với nhiều biến chứng nặng nề là gánh nặng đối với người bệnh, gia đình và xã hội. Nghiên cứu nhằm xác định và phân tích chi phí trực tiếp cho điều trị và một số chi phí trực tiếp ngoài điều trị của người bệnh ĐTĐ typ 2 cao tuổi điều trị ngoại trú Nghiên cứu tiến hành với 99 người bệnh ĐTĐ typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 thu được kết quả như sau: Tổng CP trung bình cho một lần điều trị ngoại trú là 2785129 đồng: trong đó CP trực tiếp cho điều trị là 1233838 đồng, một số CP trực tiếp ngoài điều trị là 1551291 đồng. CP thuốc chiếm tỷ trọng lớn nhất (78,0%) trong tổng CP trực tiếp cho điều trị, CP các thuốc hỗ trợ chiếm tỷ trọng lớn nhất (69,4%) trong tổng CP trực tiếp ngoài điều trị. CP trự...