Item Infomation


Title: Hệ mã khóa đối xứng và ứng dụng trong bảo vệ thông tin trên mạng
Authors: Nguyễn Hoàng Giang
Advisor: Nguyễn Văn Tam
Đào Văn Thành
Keywords: Hệ mã khóa | tin học | thông tin mạng | ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2614
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0861_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0861_2.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 23,93 MB

  • Format : Adobe PDF