Item Infomation


Title: Giao thức báo hiệu điều khiển cổng đa phương tiện Megaco/H.248
Other Titles: Chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành mạng máy tính và viễn thông
Authors: Hoàng Triệu Đạt
Advisor: Hoàng Trọng Minh
Keywords: Chuyên đề tốt nghiệp | toán tin
Issue Date: 2008
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2604
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0785_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0785_2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 24,3 MB

  • Format : Adobe PDF