Item Infomation


Title: Hệ mã khóa đối xứng và ứng dụng trong bảo vệ thông tin trên mạng
Authors: Nguyễn Hoàng Giang
Advisor: Nguyễn Văn Tam
Đào Văn Thành
Keywords: Hệ mã khóa | tin học | thông tin mạng | ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2587
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0597_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0597_2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 24,28 MB

  • Format : Adobe PDF