Item Infomation


Title: Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Sài gòn công thương - chi nhánh Long Biên
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng
Authors: Lê Thanh Thảo
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A18108 Tài chính Vay vốn Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu trên cơ sở lý thuyết về cho vay và mở rộng cho vay đối với DN vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại.Trên cơ sở lý thuyết, phân tích và đánh giá thực trạng mở rộng cho vay đối với DN vừa và nhỏ tại Ngân hàng Sài gòn công thương chi nhánh long biên.Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng cho vay đối với DN vừa và nhỏ tại ngân hàng Sài gòn công thương chi nhánh long biên.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2499
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.2167_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.2167_2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 27,64 MB

  • Format : Adobe PDF