Item Infomation


Title: Nghiên cứu so sánh tục ngữ có yếu tố con trâu trong tiếng việt và con bò trong tiếng Hàn
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hàn)
Authors: Hoàng Thu Hà
Advisor: Trần Thị Lan Anh
Keywords: Tiếng Hàn | So sánh tục ngữ | Tiếng Việt | A26678
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2452
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.4151- Hoang Thu Ha -A26678 - 논문 최종본_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.4151- Hoang Thu Ha -A26678 - 논문 최종본.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF