Item Infomation


Title: Can thiệp thay đổi nhận thức về bạo lực học đường cho học sinh trung học cơ sở
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội)
Authors: Trịnh Hà My
Advisor: Phạm Gia Cường
Keywords: A11210 | Bạo lực | Công tác xã hội | Khóa luận | Nhận thức
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2174
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.1058_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.1058_2.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 23,08 MB

  • Format : Adobe PDF