Item Infomation


Title: Hoàn thiện hoạt động xây dựng điểm chạm thương hiệu cho công ty cổ phần vật giá Việt nam.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị Marketing)
Authors: Phan Trà My
Advisor: ThS: Phạm Long Châu
Keywords: A24699 | Điểm chạm thương hiệu | Quản trị Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Một số lý luận và thương hiệu và điểm chạm thương hiệu. Thực trạng việc xây dựng các điểm chạm thương hiệu của công ty cổ phần vật giá Việt nam. Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng điểm chạm thương hiệu của công ty cổ phần vật giá Việt nam.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1972
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
There are no files associated with this item.