Item Infomation


Title: Bài giảng phương pháp dạy học điều dưỡng
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần MN500, Điều dưỡng | Bài giảng điều dưỡng
Issue Date: 2018
Publisher: Y học
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1850
Appears in CollectionsĐại cương
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001417- Phuong pham giang day dieu duong_1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 367,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001417- Phuong pham giang day dieu duong.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,34 MB

  • Format : Adobe PDF