Item Infomation


Title: Điều dưỡng nội người lớn/ thực hành chăm sóc nội người lớn
Authors: Lê Thị Bình
Keywords: Mã học phần MN507, Điều dưỡng | Điều dưỡng nội người lớn Chăm sóc nội người lớn
Issue Date: 2018
Publisher: Y học
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1849
Appears in CollectionsĐại cương
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.001414- Dieu duong noi nguoi lon thuc hanh cham soc noi nguoi lon.pdf
      Restricted Access
    • Size : 99,34 MB

    • Format : Adobe PDF