Item Infomation


Title: Bài giảng thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng
Authors: Lê Thị Bình
Dương Thị Hòa
Keywords: Mã học phần MN506, Điều dưỡng | Bài giảng thực hành
Issue Date: 2018
Publisher: Y học
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1848
Appears in CollectionsĐại cương
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001413- Thuc hanh dieu duong dua tren bang chung_1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 887,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001413- Thuc hanh dieu duong dua tren bang chung.pdf
    Restricted Access
  • Size : 27,51 MB

  • Format : Adobe PDF