Item Infomation


Title: Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học
Authors: Kenneth H. Rosen
Keywords: Mã học phần MA101 | Mã học phần MI201 | Mã học phần MA100, Tin học | Toán học | Toán rời rạc | Toán ứng dụng
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Dịch từ Discrete Mathematics and Its Applications McGraw - Hill,1994 Nội dung sách gồm các kiến thức cơ bản: Logic, tập hợp và hàm, thuật toán, các số nguyên và ma trận; suy luân toán học; đếm các phần tử; kỹ thuật đếm cao cấp; quan hệ; đồ thị; đại số boole; mô hình tính toán
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1805
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

102

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000375_Toan roi rac ung dung trong tin hoc_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 297,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000375_Toan roi rac ung dung trong tin hoc.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 12,43 MB

  • Format : Adobe PDF