Item Infomation


Title: Giáo dục và nâng cao sức khỏe
Other Titles: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa. Mã số Đ.01.Y.18
Authors: Nguyễn Văn Hiến
Keywords: Mã học phần PH233, Giáo dục | Sức khỏe | Y tế
Issue Date: 2013
Publisher: Y học
Abstract: Sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Y Hà nội, được biên soạn theo phương châm kiến thức cơ bản, hệ thống, nôi dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1743
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002473- Giao duc va nang cao suc khoe_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002473- Giao duc va nang cao suc khoe.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 127,34 MB

  • Format : Adobe PDF