Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT chi nhánh Đống Đa
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
Authors: Nguyễn Mai Quỳnh
Advisor: PGS.TS Đồng Xuân Ninh
Keywords: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố rất cần thiết, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với một loại hình doanh nghiệp đặc biệt như ngân hàng thương mại thì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vị trí quan trọng hơn bao giờ hết. Với nhận thức đó NHNo&PTNT chi nhánh Đống Đa đặc biệt chú trọng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhờ đó những thành công mà chi nhánh đạt được là rất đáng kể.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1438
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00306- TT.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00306- ND.PDF
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF