Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân sự quản lý thuế của chi cục thuế thành phố Hải Dương Nguyễn Minh Chiến
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
Authors: Nguyễn Minh Chiến
Advisor: GS.TS: Đồng Xuân Ninh
Keywords: Đào tạo | Nhân sự | Quản lý thuế | C00420
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân sự quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất ượng đào tạo đội ngũ nhân sự quản lý thuế của chi cục thuế thành phố Hải Dương
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1411
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00190- TT.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 559,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00190- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF