Item Infomation


Title: Thực trạng và một số nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Sơn La, năm 2016.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Huệ
Advisor: PGS.TS. Lê Khắc Đức
Keywords: Nước sinh hoạt | Chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1384
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00476- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00476- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF