Item Infomation


Title: Gánh nặng chi phí bệnh tật của bệnh nhân đái tháo đường Typs 2 tại bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2017.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Lê Thu Huyền
Advisor: PGS.TS. Phan Hướng Dương
Keywords: Đái tháo đường | Bệnh nhân | 60.72.03.01
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1378
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00467_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00467.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 35,05 MB

  • Format : Adobe PDF