Item Infomation


Title: Lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư đến tái khám tại khoa khám bệnh - bệnh viện Bạch Mai.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: PGS.TS Bùi Ngọc Tiến
Keywords: Người bệnh ung thư
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1364
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00446- TT.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00446- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF