Item Infomation


Title: Cơ cấu bệnh tật bệnh nhân nội trú và khả năng đáp ứng về khoa khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong 3 năm 2005,2010,2015.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Ngô Văn Vĩnh
Advisor: PGS.TS. Trương Việt Dũng
Keywords: Bệnh nhân nội trú | Khám chữa bệnh
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1350
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00425- TT.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00425- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF